El límit màxim és de 25MB per document.
Si la licitació permet pujar altra documentació, un fitxer que superi el límit es podrà dividir en tantes parts com sigui necessari, i caldrà indicar clarament a quin fitxer inicial correspon cada divisió i numerar-los.

NOTA: La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 3, part 2 de 3, etc.).