La inscripció a una oferta obliga a introduir un NIF. En cas de les Unions Temporals d’Empreses (UTE) no disposen de NIF fins que no han constituït el grup un cop adjudicat el contracte. Per realitzar la inscripció de l’oferta a Sobre Digital, en aquest cas, heu d’introduir un únic NIF de qualsevol de les empreses que formin la UTE.