No. Un cop finalitzada la presentació del resum de l’oferta de manera correcta, Sobre Digital no permet la seva retirada o modificació. Aquestes actuacions es permeten en qualsevol moment anterior a la presentació de l’oferta. Si has enviat una oferta per error posa’t en contacte amb l’òrgan de contractació.