Si falten menys de 24 hores pel termini de presentació d’ofertes, pots fer servir el recurs de 24h.

Això implica que pots enviar el resum i per tant presentar l’oferta, encara que no hagis pogut enviar tots els documents que en formen part. En la fase de presentació, has d’indicar els fitxers que vols enviar amb l’oferta, sense clicar el botó “Xifrar i desar”. Pots tancar i presentar l’oferta per complir amb el termini de presentació. Una vegada feta la presentació amb els fitxers indicats però no pujats, tindràs un termini de 24 hores per realitzar l’enviament de fitxers des del vostre espai virtual de preparació d’oferta. El document que s’envia en aquesta segona part ha de ser el mateix que es va seleccionar per presentar el resum sense cap alteracióSi no fas aquesta segona part d’enviament, l’òrgan no disposarà de la teva documentació de l’oferta i no podrà obrir els teus sobres.

Aquesta opció s’activa 24 hores abans de la finalització del termini de presentació d’ofertes.