A través del Perfil de Contractant de la Generalitat de Catalunya pots presentar ofertes a les licitacions publicades per les Administracions Públiques Catalanes. L’òrgan de contractació escull, entre dues funcionalitats, la que més adequa al procediment publicat en cada cas.

Pels casos de procediments més senzills com els contractes menors o oberts simplificats o simplificats abreujats, pots trobar que la funcionalitat habilitada a l’anunci de licitació és la Presentació telemàtica d’ofertes, identificada amb la imatge de sota a la part dreta de la pantalla.

El procés a seguir inclou:

  • Emplenar un formulari amb les dades requerides sobre l’empresa i l’oferta que es presenta.
  • Adjuntar el document de l’oferta
  • Signar amb un certificat digital de nivell 3 o superior reconegut pel Validador del Consorci AOC.

A través de l’enllaç d’ajuda de la imatge, accediràs a la guia de presentació que posem també a disposició en aquest l’enllaç

Per a qüestions que no puguis resoldre mitjançant aquest material de suport, posa’t en contacte amb l’òrgan de contractació corresponent.