L’eina Sobre Digital no permet la recuperació de la paraula clau del licitador perquè aquest és l’únic coneixedor de la mateixa. Com a garantia de seguretat l’eina no emmagatzema la clau com a tal, sinó un resum criptogràfic que permet la seva validació.

Per aquest motiu Sobre Digital fa validar la paraula clau definida en diferents moments durant tot el procés de presentació de l’oferta i posa a disposició eines per recordar-la com el botó de còpia en el portapapers de l’equip o la descàrrega d’un document amb les claus definides per a cadascun dels sobres presentats, en el moment del tancament de l’oferta.

En cas que no puguis recordar la paraula clau abans de la presentació definitiva de l’oferta, cal eliminar la paraula clau del sobre amb el botó “Eliminar” al costat del camp de la “Paraula clau”. Una vegada confirmada aquesta acció, s’ha de tornar a seleccionar tots els documents del sobre en qüestió. Caldrà introduir llavors una nova clau.

En cas que no recordis la paraula clau que es va definir en la presentació de l’oferta a la licitació, una vegada s’han sol·licitat aquestes per part de l’òrgan contactant abans de l’obertura dels sobres o per l’enviament de resposta a resposta a requeriments, caldrà que busquis al teu ordinador (a la carpeta definida per les descàrregues si no es va ubicar en una específica), el document que es va descarregar de l’eina abans del tancament de l’oferta.

Pel cas de resposta a requeriments, si no és possible la localització del fitxer txt per la recuperació de la paraula de pas, contacta amb l’òrgan de contractació amb l’objectiu de definir  una alternativa per a la presentació de la resposta per mitjans electrònics, com podria ser la instància genèrica de la Seu Electrònica de l’ens.